Ngjarja fillon pas

Përse duhet të jeni pjesë e Pragmadent?

Ngjarja më profesionale në rajon, e fokusuar në teknikën dentare

Inspirohu

Informata të freskëta, inspirim për punën tuaj.

Ndjek trendin

Informohu nga perfaqësuesit e kompanive më prestigjioze në botë.

Rrit kreativitetin

Aplikoni idetë e reja në punimet tuaja nga teknika dentare.

Ngjarje rajonale

Të gjithë së bashku për një teknikë dentare më të avancuar.

Tako kolegët

Mundësi e rrallë të takoni kolegët tuaj nga rajoni, të gjithë në një vend.

Shkëmbe përvojat

Shkëmbeni përvojat gjatë sesioneve të demonstrimeve.

Hotel Emerald

Prishtinë, RKS

Tetor 4, 2020

10:00 – 17:00

Vendet e limituara

Shpejto! Rezervo vendin tënd

Dreka & Kafetë përfshihen

Për rehatinë tuaj

Agjenda

Regjistrimi dhe pranimi i materialeve 09:00 - 10:00
Dreka 13:00 - 13:40
Dhënia e certifikatave 17:00 - 18:00

Së shpejti

Së shpejti

Së shpejti

Pyetjet më të shpeshta

Për një informim sa më të mirë

Përse organizohet kjo ngjarje?
Pragmadent organizohet me qëllim të avancimit të teknologjisë dentare në rajon.
Pragmadent përfshinë në vetvete prezantime teorike/praktike, demonstrime dhe panair.
Në Pragmadent pjesëmarrja është e hapur për të gjithë të interesuarit në teknikën dentare.
Pasi të keni dërguar të dhënat përmes pyetsorit online, ju do të pranoni një email së bashku me të dhënat për pagesë. Regjistrimi juaj është i plotë pas kryerjes së pagesës dhe pranimit të emailit për konfirmimin e pagesës.
Po, pjesëmarrja është më pagesë. Pagesa është vetëm sa për mbulimin e shpenzimeve personale të pjesëmarrësve.
Si mund ta kryej pagesën?
Pagesa kryhet në llogari bankare. Gjithashtu, mund të kryhet edhe në ditën e ngjarjes, por me 5€ shtesë.
Po, pas përfundimit të aktiviteteve, pjesëmarrësit pajisen me certifikatë.
Ngjarja është në proces të akreditimit nga OIK dhe OSK.

Sponsorët

Ngjarjet e mëdha bëhen të mundshme vetëm me mbështetje adekuate

Pagesa

Çmimet në vijim janë të vlefshme vetëm për pagesë përmes llogarisë bankare. Pagesa në ditën e ngjarjes bëhet me 5€ shtesë.

Teknik

45€

Në ditën e ngjarjes, pagesa është 50€

  • Hyrja
  • Kafe + Ujë (x2)
  • Dreka
  • Certifikata
Regjistrohu
Stomatolog

55€

Në ditën e ngjarjes, pagesa është 60€

  • Hyrja
  • Kafe + Ujë (x2)
  • Dreka
  • Certifikata
Regjistrohu

Të dhënat për regjistrim

Pasi të dërgoni të dhënat tuaja, ju pranoni një email me të dhënat për pagesë